Tjänster

Persontransporter

Skall du förbeställa en bil så bör det ske minst en timme innan den önskade tiden.

Skall du förbeställa vardag före klockan 07.00 beställ senast klockan 20:30 dagen innan.

Du kan givetvis beställa en omgående transport men viss väntetid kan förekomma.

Har du något viktigt att passa (tex. möte, tåg, flyg)
så tala om det för telefonisten vid beställningen.

Lämna gärna telefonnummer där vi kan nå dig om något inträffar.

Har du några speciella önskemål så som tex. kombi, storbil m m
så meddela oss detta vid beställningen.

Tala om var taxin skall stanna om du bor så att
det är svårt eller olämpligt att köra fram till porten.